O nás

EURO-KP s.r.o.

Zemeriavame sa na profesionálny a korektný prístup ku klientovi a sme pripravení riešiť všetky požiadavky od počiatočnej myšlienky až po samotnú realizáciu.

Naša spoločnosť EURO-KP, s.r.o.  vyvíja  a zabezpečuje činnosť  v oblasti stavebného inžinieringu, prípravy vyprojektovania diela, samotného zhotovenia diela ako aj jeho rekonštrukcie, prípravy podkladov pre kolaudáciu, architektonického návrhu interiéru a kompletnej dodávky interiéru.

Realizujeme aj vlastné developerské projekty, aktuálne pracujeme na projekte výstavby obecných bytoviek vrámci financovania zo ŠFRB

Pripravujeme ďalšiu výstavbu bytových domov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Poskytujeme

Inžinierska činnosť

Zabezpečíme stavebné povolenie a všetkú ďalšiu komunikáciu s dotknutými orgánmi pri realizácii diela, prípravíme podklady ku kolaudačnému konaniu a takisto k žiadosti o získaniu úveru zo ŠFRB.

Projektová dokumentácia

Zabezpečíme vám vyhotovenie projektovej dokumentácie vrátane predprojektovej prípravy, výkaz výmer, rozpočtu, harmonogramu prác a finančného plánu.

Realizácia projektov

Realizujeme kompletné rodinné domy, bytové domovy, polyfunkčné domy a administratívne komplexy.

Galéria
Kontakt

EURO-KP s.r.o, Krivá 2, Bratislava +421 905 443 419

Napíšte nám