Zateplenie obytného domu

Dom sociálnych služieb, nadstavba a vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou, Želiezovce

 

Domov sociálnej starostlivosti SENIORVILLE II., Jablonové

Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcia a prístavba pálenice, Prietrž Senica

Výmena presklenia schodiska Gymnázium Modra.

Rekonštrukcia striech a prístreškov Breziny - Podzámčok